Π. ΤΑΓΚΑΛΑΚΗΣ  Α.Ε.

ΕΜΠΟΡ.& ΒΙΟΜ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 64 - 104 47 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.
210 346 4137 - Fax 210 346 2683
email: info@tangalakis.com

Ιστορικό

Εταιρία

Οικονομικά

Επικοινωνία

Απρίλιος 2013

Η εταιρεία Π. ΤΑΓΚΑΛΑΚΗΣ Α.Ε. εδρεύει στην Ιερά Οδό 64 (περιοχή Βοτανικού) στην Αθήνα, σε ιδιόκτητο ακίνητο με συνολική επιφάνεια περίπου 2000 Μ2, όπου διατηρεί τα γραφεία της, τις αποθήκες των υλικών και το συνεργείο επισκευών αυτοκινήτων.

Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ΕΥΡΩ 1.742.076 που διαιρείται σε 435.519 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 4,00 έκαστη.

Η εταιρεία συνεργάζεται με τις παρακάτω Τράπεζες :

EFG EUROBANK-ΕΡΓΑΣΙΑΣ     Κατάστημα Oμονοίας

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ         Κατάστημα Κεραμεικού

ALPHA BANK                 Κεντρικό Κατάστημα Σταδίου 40

 

 

                                                                                      

---------------