Π. ΤΑΓΚΑΛΑΚΗΣ  Α.Ε.

ΕΜΠΟΡ.& ΒΙΟΜ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 64 - 104 47 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.
210 346 4137 - Fax 210 346 2683
email: info@tangalakis.com

Ιστορικό

Εταιρία

Οικονομικά

Επικοινωνία

Νοέμβριος 2015


Σύντομο Ιστορικό


Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το έτος 1934 σαν βιομηχανία κατασκευής αμαξωμάτων λεωφορείων με την επωνυμία Ανων. Ελλ. Εταιρεία Βιομηχανίας Αμαξών Αυτοκινήτων Π. ΤΑΓΚΑΛΑΚΗΣ.

Το έτος 1939 οι μέτοχοι τής εταιρείας μας εξασφαλίζουν την αποκλειστική αντιπροσώπευση των αμερικανικών αυτοκινήτων STUDEBAKER και ιδρύουν την εταιρεία με την επωνυμία Ανων. Ελληνική Εταιρεία Προϊόντων Στουτεμπαικερ με σκοπό την διάθεση των επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων αυτών στην Ελληνική αγορά.

Κατά την διάρκεια της κατοχής η εταιρεία ανέστειλε κάθε δραστηριότητα αφού το εργοστάσιο είχε επιταχθεί από τα στρατεύματα της κατοχής. Η εταιρεία επαναδραστηριοποιείται το έτος 1945 και κατά το έτος 1946 κατασκευάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα λεωφορείο με αμάξωμα εξ' ολοκλήρου μεταλλικό.

Κατά το έτος 1953 η εταιρεία μας συμμετέχει με ποσοστό 50% στο κεφάλαιο της εταιρείας με την επωνυμία Α/φοί ΠΑΝΑ & Σία Ο.Ε. που είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος των γνωστών Γερμανικών εργοστασίων VOLKSWAGEN στην Ελλάδα, μέχρι το έτος 1971.

Το έτος 1963 οι εταιρείες Ανων. Ελλ. Ετ. Βιομ. Αμαξών Αυτ/των Π.ΤΑΓΚΑΛΑΚΗΣ Α.Ε. και Ανων. Ελλ. Ετ. Προιόντων ΣΤΟΥΤΕΜΠΑΙΚΕΡ Α.Ε. συγχωνεύονται σε μία, με την σημερινή επωνυμία Ανων. Εμπορ. & Βιομ. Εταιρεία Αυτοκινήτων Π.ΤΑΓΚΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.

Το έτος 1963 η εταιρεία μας συμμετέχει με ποσοστό 67% στην νεοϊδρυθείσα Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Ε.Π.Ε. που έχει εξασφαλίσει την αποκλειστική αντιπροσώπευση στην Ελλάδα των αμερικανικών εργοστασίων INTERNATIONAL HARVESTER που κατασκευάζουν τα πλαίσια των φορτηγών και λεωφορείων International. Η εταιρεία αυτή πραγματοποιεί σημαντικές πωλήσεις φορτηγών, λεωφορείων και οχημάτων "ειδικού τύπου" όπως είναι τα πυροσβεστικά οχήματα πόλεων και αεροδρομίων, τα κηροζηνοφόρα κλπ οχήματα στο Δημόσιο και τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Ταυτόχρονα η εταιρεία μας επεκτείνει τις κατασκευαστικές της δραστηριότητές της στην κατασκευή πυροσβεστικών οχημάτων, κυρίως σε πλαίσια INTERNATIONAL. Το 1965 ή παραγωγή των πυροσβεστικών οχημάτων εκχωρείται στην νεοσύστατη τότε εταιρεία ΤΕΜΑΞ Α.Ε. η οποία κατέστη βαθμιαία ο μοναδικός εξειδικευμένος κατασκευαστής πυροσβεστικών οχημάτων πόλεων και αεροδρομίων στην Ελλάδα, έχοντας κατασκευάσει μέχρι σήμερα περισσότερα από 1500 πυροσβεστικά οχήματα διαφόρων τύπων. Σήμερα η εταιρεία μας κατέχει το 75% των μετοχών της βιομηχανίας ΤΕΜΑΞ Α.Ε.
../..
Την περίοδο 1971 έως 1983 η εταιρεία μας λειτουργεί σαν υπο-αντιπρόσωπος VW-AUDI με πλήρη δραστηριότητα σε πωλήσεις αυτ/των και ανταλλακτικών και με οργανωμένο Συνεργείο επισκευών.

Σήμερα προμηθεύουμε στο Ελληνικό Δημόσιο ειδικού τύπου οχήματα και πυροσβεστικό εξοπλισμό τον οποίο εισάγουμε από την Ευρώπη και είμαστε οι αποκλειστικοί αντιπρόσωποι των παρακάτω εργοστασίων:

Rosenbauer International A.G. (Αυστρίας)
Πυροσβεστικά οχήματα και πυροσβεστικός εξοπλισμός

Premier Hazard LΤD (Ηνωμένο Βασίλειο)
Συστήματα οπτικο-ακουστικής σήμανσης οχημάτων (σειρήνες - φανοί κινδύνου) κόκκινη αγορά

Rosenbauer Karlsruhe GmbH & Co. KG. (Γερμανίας)
Πυροσβεστικές κλίμακες και εξοπλισμός

Bronto Skylift OY AB (Φινλανδίας)
Υδραυλικοί τηλεσκοπικοί βραχίονες για πυροσβεστικά οχήματα

Gloria Werke (Γερμανίας)
Φορητοί και τροχήλατοι πυροσβεστήρες παντός τύπου

KFT (Kidde Fire Trainers) (Γερμανίας)
Εξομοιωτές Πυρόσβεσης

 

 

                                                                                      

---------------