Π. ΤΑΓΚΑΛΑΚΗΣ  Α.Ε.

ΕΜΠΟΡ.& ΒΙΟΜ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 64 - 104 47 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.
210 346 4137 - Fax 210 346 2683
email: info@tangalakis.com

Ιστορικό

Εταιρία

Οικονομικά

Επικοινωνία

Απρίλιος 2013

 

 

                                                                                      

---------------